Z pole šafránu

Z pole šafránu
galerie, přízemí budovy B / stálá výstava

Inventura lokální historie: příběh transformace bílovického zemědělského areálu v textech, mapách a fotografiích v kontextu politických a ekonomických proměn od 16. století až do současnosti. Proces konverze zemědělského brownfieldu na edukační a výstavní kampus se zaměřením na průmyslový design.