Vlivy

Vlivy
prášková lakovna, přízemí budovy B

Aneb učíme se od orlů. Výstava nabízí seznámení s inspirativními díly předních světových a českých designérů. V letošním roce především z významných center, které určovaly směr vývoje průmyslového designu ve dvacátém století (Bauhaus, Ulm, Zlín) a zaměřená na osobnosti Otakara Diblíka a Dietera Ramse.