Pravidla a doporučení

Při příchodu musí všichni návštěvníci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  1. doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní
  2. doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin
  3. absolvovat test na místě a prokázat se negativním výsledkem
  4. doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce
  5. aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny, musí uplynout nejméně 14 dní

Všichni přítomní musí mít při vstupu do vnitřních prostor nasazený respirátor bez výdechového ventilu minimálně třídy FFP2 (KN95 / N95).